Thông Tin Về Việc Cổ Phần Công Ty

VV đề cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn NN tham gia TV HĐQT, Ban Kiểm soát Cty cổ phần ĐCS Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025Sản phẩm
Thông báo tắt mở đèn
Áp dụngThời gian (Tủ tự động)Thời gian (Tủ thủ công)
   
Đóng cắt bằng tay18h15'pm-18h25'pm04h55'am-05h05'am
Đóng cắt tự động18h20'05h00'
Dải Trung Tâm Thành Phố18h20'05h25'
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ sản phẩm
   02253 747 427     
   0904272499
Xí Nghiệp Quản lý điện và tín hiệu giao thông
   02253746778     
  
Đối Tác