<a href='NewDetails.aspx?TinTucID=32' class='font-title-slider'>Chiếu Sáng Nhà Hát Lớn Hải Phòng</a><br/><span class='font-content-slider'></span> <a href='NewDetails.aspx?TinTucID=36' class='font-title-slider'>Chiếu Sáng Công Ty Cấp Nước Hải Phòng</a><br/><span class='font-content-slider'></span> <a href='NewDetails.aspx?TinTucID=43' class='font-title-slider'>Chiếu sáng mỹ thuật</a><br/><span class='font-content-slider'></span> <a href='NewDetails.aspx?TinTucID=68' class='font-title-slider'>Chiếu sáng Hồ Tam Bạc</a><br/><span class='font-content-slider'></span> <a href='NewDetails.aspx?TinTucID=112' class='font-title-slider'>Chiếu Sáng Cầu Tam Bạc và bờ Sông Tam Bạc</a><br/><span class='font-content-slider'></span>
Giới thiệu về công ty
Công trình tiêu biểu

Chiếu Sáng vườn hoa trung tâm

Sản phẩm
Đèn Led Đường Eurostar
Đèn Led đường Phố JYL 03
Đèn Led đường Phố COB
Sản phẩm
Thời gian đóng ngắt đèn
Áp dụngThời gian (Tủ tự động)Thời gian (Tủ thủ công)
   
Đóng cắt bằng tay18h30'pm-18h40'pm04h35'am-04h45'am
Đóng cắt tự động18h40'04h40'
Dải Trung Tâm Thành Phố18h40'04h45'
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ sản phẩm
   02253 747 427     
   0904272499
Xí Nghiệp Quản lý điện và tín hiệu giao thông
   02253746778     
  
Đối Tác