Đèn Nhà Xưởng
Đèn Led Nhà Xưởng UFO 200W
Đèn Led Nhà Xưởng UFO 100W
Đèn Led Nhà Xưởng KH-K 150W
Đèn Led Nhà Xưởng UFO 150W
Đèn Led Nhà Xưởng KH-K 200W
Đèn Led Nhà Xưởng KH-K 100W

Trang:[1] 1

Sản phẩm
Thông báo tắt mở đèn
Áp dụngThời gian (Tủ tự động)Thời gian (Tủ thủ công)
   
Đóng cắt bằng tay5h05'pm05h15'am
Đóng cắt tự động18h15'06h25'
Dải Trung Tâm Thành Phố18h45'04h30'
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ sản phẩm
   02253 747 427     
   0904272499
Xí Nghiệp Quản lý điện và tín hiệu giao thông
   02253746778     
  
Đối Tác