Sản phẩm
Đèn Led đường Phố JYL 03
Cầu sọc D300/D400
Cột Sân Vườn DC02
Đèn Led đường Phố COB
Cầu trong tán quang D300/D400
Cột Sân Vườn DC05B
Đèn Tulip
Cầu đục D300/D400
Cột Sân Vườn DC06

Trang:[2] 1 2 3

Sản phẩm
Thông báo tắt mở đèn
Áp dụngThời gian (Tủ tự động)Thời gian (Tủ thủ công)
   
Đóng cắt bằng tay18h05'pm-18h15'pm05h20'am-05h30'am
Đóng cắt tự động18h10'05h25'
Dải Trung Tâm Thành Phố18h10'05h25'
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ sản phẩm
   02253 747 427     
   0904272499
Xí Nghiệp Quản lý điện và tín hiệu giao thông
   02253746778     
  
Đối Tác