Sản phẩm
Đèn Led đường Phố JYL 03
Cầu sọc D300/D400
Cột Sân Vườn DC02
Đèn Led đường Phố COB
Cầu trong tán quang D300/D400
Cột Sân Vườn DC05B
Đèn Tulip
Cầu đục D300/D400
Cột Sân Vườn DC06

Trang:[2] 1 2 3

Sản phẩm
Thông báo tắt mở đèn
Áp dụngThời gian (Tủ tự động)Thời gian (Tủ thủ công)
   
Đóng cắt bằng tay5h05'pm05h15'am
Đóng cắt tự động18h15'06h25'
Dải Trung Tâm Thành Phố18h45'04h30'
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ sản phẩm
   02253 747 427     
   0904272499
Xí Nghiệp Quản lý điện và tín hiệu giao thông
   02253746778     
  
Đối Tác