Hoạt động Công ty

Đại Hội Đoàn Thanh Niên lần thứ 5. Nhiệm kì 2017-2019


Đại Hội Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh của Công Ty Cổ Phần Điện Chiếu Sáng Hải Phòng đã diễn ra thành công tốt đẹpSản phẩm
Thông báo tắt mở đèn
Áp dụngThời gian (Tủ tự động)Thời gian (Tủ thủ công)
   
Đóng cắt bằng tay18h05'pm-18h15'pm05h20'am-05h30'am
Đóng cắt tự động18h10'05h25'
Dải Trung Tâm Thành Phố18h10'05h25'
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ sản phẩm
   02253 747 427     
   0904272499
Xí Nghiệp Quản lý điện và tín hiệu giao thông
   02253746778     
  
Đối Tác